Syntaleta --- Taken To Heaven , Nathalie B20 --- Autumn's Warmth (for my father)©